Anh A và chị B lấy nhau đã hơn 2 năm và có 1 con chung. Ngày 01/10/2006, Tòa án nhân dân quận X quyết định cho anh A và chị B ly dị, chị B được quyền nuôi con, anh A phải có nghĩa vụ cấp dưỡng với mức cấp dưỡng 200.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, anh A đã không đồng ý với phán quyết của Toà án vì cho rằng việc cấp dưỡng cho các con là hoàn toàn tự nguyện, không được ép buộc. (thực tế từ tháng 10/2006 cho đến nay, anh A không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung).
Anh (chị) hãy cho biết hành vi của anh A nói trên có biểu hiện vi phạm pháp luật hay không?. Trình bày cấu thành vi phạm pháp luật (nếu có) trong tình huống nêu trên.