DN kiện tỉnh Thanh Hóa đòi bồi thường 38 tỷ

Sáng 25/9/2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định tạm hoan phiên tòa vụ án Công ty Cổ phần Khôi Việt khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Xem bài khác trên Vef.vn
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị Công ty Cổ phần Khôi Việt khởi kiện ngày 17/05/2012 đối với Quyết định hành chính số 2284/QĐ-UBND ngày 25/07/2008 về việc hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án "Đầu tư hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh khu Đô thị mới Quảng Thành, TP. Thanh Hóa" vốn được phê duyệt trước đó cũng bởi chính Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định 3103/QĐ-UBND ngày 23/10/2006.Theo trình bày của Công ty CP Khôi Việt (Hà Nội) gửi đến tòa án. Đơn vị này đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đã ký Hợp đồng kinh tế số 110606/HĐKT ngày 06/11/2006 với Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa về việc giao đất và nộp tiền sử dụng đất để xây dựng Khu đô thị mới Quảng Thành, TP. Thanh Hóa với quy mô 147,47ha.

Theo hợp đồng đã ký, Công ty CP Khôi Việt đã nộp 5% tiền sử dụng đất và đã ứng trước một khoản tiền cho Hội đồng GPMB của TP. Thanh Hóa nhưng lại chưa được giao đất theo quy định vì quy hoạch chi tiết đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt từ tháng 12/2004 bị sai. Công ty CP Khôi Việt cũng là đơn vị ứng trước kinh phí cho việc lập quy hoạch chi tiết và điều chỉnh quy hoạch chi tiết bị sai theo yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa.Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 hợp lệ vào ngày 14/12/2007 thì UBND thành phố Thanh Hóa thì DN đã không nhận được hồi âm.

Tới ngày 25/07/2008 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ là ông Mai Văn Ninh đã đột ngột ra Quyết định số 2284/QĐ-UB "Về việc hủy bỏ kết quả kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Quảng Thành, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa" đã được phê duyệt tại Quyết định số 3103/QĐ-UBND cũng của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước đó.

Sau 4 năm liên tục khiếu nại tới Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa từ tháng 8/2008 về quyết định hành chính nói. Ngày 17/05/2012 Công ty CP Khôi Việt đã chính thức gửi Đơn khởi kiện vụ án hành chính tới Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa - kiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 25/07/2008; căn cứ hồ sơ thụ lý số 43/2012/TL-HCST ngày 29/06/2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 10/2012/HC-ST ngày 04/09/2012 đưa vụ án ra xét xử.

Theo đơn kiện, Công ty CP Khôi Việt đã đưa ra các yêu cầu Tòa án tuyên bố Quyết định số 2284/QĐ-UB ngày 27/07/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc “hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Quảng Thành” là trái pháp luật. Đồng thời đòi bồi thường thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phiên tòa sơ thẩm đã tạm hoãn.Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 08/10/2012.

PV