Xin các Luật sư tư vấn giúp trường hợp sau:
Nếu hợp đồng chuyển nhượng QSD đất được lâp năm 2005 mà trong đó có một phần diện tích đất chuyển nhượng không có sổ đỏ(cả bên mua và bán đều biết).hợp đồng được viết tay và không được công chứng. Do bên bán không làm được thủ tục tách sổ. Nay bên bán muốn yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu và hủy hợp đồng trên được không? Trình tự như thế nao?
Bên mua đã giao cho bên bán một nửa số tiền của hợp đồng, nhưng bên bán chưa giao đất và vẫn đang sử dụng mảnh đất đó.Bên bán yêu cầu trả lại bên mua số tiền đã nhận nhưng bên mua không đồng ý.Bên mua yêu cầu bên bán giao diện tích đất tương ứng vơi số tiền đã nhận.
Xin hỏi các luật sư trường hợp hợp đồng đang thực hiện nhưng không thực hiện được như trên thì Tòa án sẽ xử lý thế nào?Trách nhiệm của mỗi bên như thế nào?
Trong hợp đồng viết tay có ghi: Nếu bên bán có ý định bán mảnh đất trên cho người khác thì phải chịu phạt số tiền gấp 3 lần giá trị hợp đồng. Bên bán vẫn đang sử dụng đất và không có ý định chuyển nhượng. Nếu xét sử Tòa án có buộc bên bán phải chịu phạt không?
Cảm ơn các luật sư nhiều!