anh chỉ ơi tư vấn giup em về luật đền bù đền bù đất nông nghiệp năm 2004. ở chỗ em có 1 doanh nghiệp tư nhân lấy đất ruộng xây khu đô thị năm 2004 ở mọi nơi khác em thấy họ đều được đất quay đầu 30% nhưng riêng chỗ em không được anh chi co thể tư vấn giup em chi tiết về luật đất đền bù năm 2004 của chính phủ được không em xin chân thành cam ơn