Xin chào các anh chị Luật sư cùng các bạn trong diễn đàn!
Ở đại phương tôi luôn có tranh cãi về các loại giấy tờ được quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50, Luật đất đai 2003.
-Có một số cho rằng các giấy tờ này bao gồm cả GCNQSDĐ.
-Số khác lại cho rằng không bao gồm GCNQSDĐ mà là các giấy tờ làm căn cứ để cấp giấy CNQSDĐ.
-Toà án cũng hiểu rằng đây là các giấy tờ về đất nên cũng bao gồm cả GCNQSDĐ.
Tôi rất khó xử trong vụ này.
Xin quí anh chị trong diễn đàn cho ý kiến. XIn cám ơn!