Theo tôi được biết thì vi phạm chạy sai làng đường của xe moto 2 bánh (lấn tuyến xe tải) thì bị xử phạt từ 80.000đ đến 100.000đ. Nhưng khi bị CSGT bắt ("Sao chạy lấn tuyến xe tải không vậy?" - CSGT nói với tôi) thì tôi bị phạt 200.000đ ("Phạt liền 200.000đ" - CSGT nói) tôi không hiểu hình phạt này là thế nào? Mô tả: tôi không được ký biên bản vi phạm, cũng không được nhận bất kì giấy tờ (biên lai nợp tiền) gì sau khi nợp phạt tại chổ trong trường hợp này. sau khi nợp xong CSGT trả lại giấy tời mà tôi vừa đưa ra để kiểm tra (gồm có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe moto 2 bánh hợp lệ) và được đi tiếp.
Xin các bạn và luật sư cho tôi biết hình phạt trên là thế nào (có hình phạt đó hay không)? Tôi có được hổi trưc tiếp người xử phạt về luật khi vi phạm không? Khi bị xử phạt tại chổ tôi có nhận biên lai hay không?