WWW.DIENDANLUAT.COM.VN : PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT ĐẾN MỌI NHÀ

CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WWW.DIENDANLUAT.COM.VN

thong bao tu dien dan luat viet nam

Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  Hiện đang
  Offline
  Ngày tham gia
  Jun 2013
  Bài viết
  4

  Question Hỏi về miễn giảm học phí theo nghị định 49

  Xin cho hỏi,
  Theo nghị định 49 của Chính phủ thì có kèm theo danh sách các ngành nghề được giảm 70% học phí. Vậy cho mình hỏi là Ngành Công Nghệ sinh học có thuộc ngành được giảm 70% học phí như trong Nghị định đã nêu? Và như trường hợp Trường đại học Nông Nghiệp đào tạo sinh viên ngành Công Nghệ sinh học có nghĩa vụ thực hiện Nghị định trên không? Có thông tư, văn bản pháp luật nào ghi rõ ngành được miễn giảm học phí không?
  Cám ơn!

 2. #2
  Hiện đang
  Offline
  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Vị trí hiện tại
  180/29, CMT8. TP.CẦN THƠ .
  Bài viết
  649

  Mặc định

  Trả lời: Trong trường hợp bạn nêu, thì bạn có thể tham khảo các văn bản sau đây, để biết rõ ngành học của mình có được thuộc ngành miễn, giảm học phí hay không.
  + Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  + Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  + Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  + Quyết định số 190/1999/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời các danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  + Quyết định số 1580/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  + Quyết định số 1152/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

  Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của ND 49/2010/ND- CP
  Nghị định này quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 bao gồm:
  1. Các cơ sở giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
  2. Các cơ sở giáo dục khác được quy định tại Điều 69 của Luật Giáo dục.
  Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:
  - Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo;
  - Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;
  - Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;
  - Giáo dục đại học và sau đại học (sau đây gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
  Cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm:
  a) Nhóm trẻ, nhà trẻ; các lớp độc lập gồm: lớp mẫu giáo, lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn không được đi học ở nhà trường, lớp dành cho trẻ tàn tật, khuyết tật, lớp dạy nghề và lớp trung cấp chuyên nghiệp được tổ chức tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
  b) Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học;
  c) Viện nghiên cứu khoa học được đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ”.
  Chào bạn.

 3. #3
  Hiện đang
  Offline
  Ngày tham gia
  Jun 2013
  Bài viết
  4

  Question

  Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội đưa ra thông báo với toàn trường là:
  "Thông báo về việc xác định chuyên ngành, nghề nặng nhọc độc hại theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủCập nhật ngày: 04/06/2013


  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN Độc lậo - Tự do - Hạnh phúc


  Số : 595 /NNH-CTCT&CTSV Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2013
  THÔNG BÁOVỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CHUYÊN NGÀNH, NGHỀ NẶNG NHỌC ĐỘC HẠITHEO NGHỊ ĐỊNH 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14/5/2010 CỦA CHÍNH PHỦ
  Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính - Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/ND-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015, để xác định chuyên ngành, nghề nặng nhọc độc hại, Thông tư 29/2010 đã nêu rõ:
  Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, đọc hại.
  Cụ thể chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại theo quy định tại các Quyết định dưới đây.
  + Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  + Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  + Quyết định số 1629/LĐTBXH ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  + Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  + Quyết định số 1580/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  + Quyết định số 1152/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2003 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  Cả 6 Quyết định nêu trên đều thống kê danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, không có ngành nặng nhọc độc hại. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ đại học, cao đẳng theo ngành và chuyên ngành, không đào tạo nghề, do đó không có sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ 70% học phí.
  Nhà trường thông báo để sinh viên biết và thống nhất thực hiện theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


  Nơi nhận : KT.HIỆU TRƯỞNG
  - Các Khoa, phòng TC-KT;
  - Đoàn TNCSHCM, Hội Sinh viên; PGS,TS Vũ Văn Liết


  - Lưu HCTH, CTCT-CTSV. "
  Kết luận của Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội như vậy là đúng hay sai? Trong khi theo tôi được biết thì hiện nay gần như tất cả các khối trường Đại học tại Hà Nội đã tiến hành xác nhận để sinh viên hoc ngành Công nghệ sinh học được làm thủ tục miễn giảm học phí.

 4. #4
  Hiện đang
  Offline
  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Bài viết
  114

  Mặc định

  Tôi tin rằng với vai trò là người tư vấn, thảo luận về pháp luật thì tại diễn đàn này không ai đủ thẩm quyền để kết luận tính đúng sai của Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội về vấn đề bạn nêu.

  Tuy vậy, tôi thấy cách luận giải trong văn bản nhà trường ban hành do bạn cung cấp rất hay.

  Tôi mong rằng nếu các trường đã áp dụng việc miễn giảm học phí cho ngành bạn đang học thì Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội cũng nên sớm có điều chỉnh để các sinh viên học cùng ngành với bạn được giảm học phí.

 5. #5
  Hiện đang
  Offline
  Ngày tham gia
  Jun 2013
  Bài viết
  4

  Mặc định

  nghe nói như vậy mà buồn lòng quá :)

 6. #6
  Hiện đang
  Offline
  Ngày tham gia
  Jun 2013
  Bài viết
  4

  Mặc định

  không làm cách nào để làm trường giải quyết được nhỉ @@. thế này khổ sinh viên quá :(. ko được quyền lợi như các trường khác


 

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

 1. [Hỏi]Nội dung kết thúc dịch vụ điện theo nghị định 68/2010/NĐ-CP?
  Bởi holamphucdat trong diễn đàn Thảo luận Luật dân sự & Tố tụng dân sự
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 10-23-2012, 09:57 AM
 2. trợ cấp lần đầu theo nghị định 116/2010
  Bởi tinhlebong199@yahoo.com trong diễn đàn Chế độ - Chính sách
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 01-16-2012, 10:19 PM
 3. Làm sổ đỏ cho nhà thuê theo nghị định 61
  Bởi lotus205 trong diễn đàn Tư vấn Luật đất đai
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 08-24-2011, 04:44 PM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •