Kính chào Diễn Đàn Luật!
Kính chào Luật Sư!
Tôi có một số vấn đề kính mong Luất Sư tư vấn giúp:

Tôi và hộ kế bên đang có tranh chấp về ranh đất, hộ này mới mua mảnh đất giáp ranh nhà tôi. Khi mua bán thì chủ đất củ và bà này không có yêu cầu tôi ký tên vào phía người giáp ranh, địa chính cũng không có đo đạc xác định ranh giới rõ ràng. Việc mua bán giữa hai bên tôi hoàn toàn không hay biết, đến khi hộ này có giấy chủ quyền rồi và về tiến hành xây cất thì mới xảy ra tranh chấp với gia đình tôi.
Việc tranh chấp này ở chính quyền xã hòa giải không thành, và hồ sơ được chuyển lên tòa án nhân huyện. Trong khi tòa chưa thụ lý hồ sơ , mà phía hộ bên kia vẫn tiến hành xây cất nhà (làm xát vách nhà tôi) có nghĩa là làm cả lên phần đang tranh chấp.Tôi có yêu cầu phía hộ này khi chưa có kết luận của tòa thì không được xây cất trên phần đang tranh chấp, chừa hiện trường chứng cứ lại, nhưng phía bên kia vẫn ngang nhiên tiếp tục xây cất. Tôi có trực tiếp đến gặp và gởi 2 lá đơn cho chủ tịch và bí thư xã yêu cầu có biện pháp can thiệp, nhưng chính quyền xã chỉ cử cán bộ vào xác minh mà không có lập biên bản đình chỉ thi công, để căn nhà hộ này nay xây cất hoàn chỉnh, mà tòa vẫn chưa thụ lý hồ sơ.
( Xin nói thêm là vấn đề tranh chấp này xảy ra từ cuối năm 2009 mà cho đến nay tòa vẫn chưa thụ lý, còn hộ bên kia ỷ là em của chủ tịch huyện nên rất ngang ngược… Chính quyền xã thì có động thái bao che, bênh vực…)
Trước tình thế như vậy tôi rất lo lắng, tôi rất kính mong quý luật sư tư vấn giúp:
Khi tòa thụ lý hồ sơ thì tôi dựa vào cơ sở nào để yêu cầu hộ này trả lại phần hiện trường ? Luật pháp có điều nào, khoản nào qui định cụ thể về việc: Đang tranh chấp thì kể cả đôi bên không được thi công xây cất không?
Xin chân thành cảm ơn Luật Sư !